Contact Person: Cora Wu
Company: APM Technologies Co., Ltd
Address: 109 Gosun Science Building, Nancheng, Dongguan, Dongguan, Guangdong, China
Zip/Postal: 523000
Telephone: 86-769-220285882
Fax: 86-769-22026771
Mobile Number: 86-86-