Contact Person: Lisa Yang
Company: Passignment Co. Ltd.
Address: jiangshan District, Xiamen City, Fujian Province, Acheng, fujian, China
Zip/Postal: 361000
Telephone: 86-86-987654321
Fax: 86-0-
Mobile Number: 86-86-98765432