Contact Person: Julie yang
Company: Zhejiang Hehe Photovoltaic Glass Technology Co.,Ltd
Address: 51 Pingjiang Road, Binhai Industrial Zone, Shaoxing, Zhejiang, , zhejiang, China
Zip/Postal: 312073
Telephone: 86-86-85666558
Fax: 86-0-
Mobile Number: 86-86-85666558